Paul Mijksenaar Award 2018

4e Paul Mijksenaar Award voor de Gemeente Amsterdam

Amsterdam, 19 maart 2018

De vierde Paul Mijksenaar Design for Function Award is toegekend aan de Gemeente Amsterdam voor de door hen ontwikkelde ‘Puccini-methode’ 
voor vormgeving en inrichting van de openbare ruimte.
De prijs wordt uitgereikt op vrijdag 6 april 2018 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Amsterdam en de Puccini-methode
PMA-2018_Persbericht_Afbeelding-05-Voorkant-boekje-'Beleidskader-Puccini-methode-met-Jan-LuijkenstraatDe Puccini-methode is ontwikkeld om het Amsterdamse straatbeeld een hoogwaardige uitstraling te geven. Hoogwaardig wat betreft materiaalkeuze, 
de onderlinge samenhang en de zeer gedetailleerde uitvoering.
 De methode heeft ook tot doel om de destijds in stadsdelen ontstane verrommeling 
te keren en om te buigen in een consistente uitvoering en vooral beheer.
Door de centrale aanpak ontstond er ook weer ruimte voor de inzet van ambachtelijke kennis.
Een verkenningstocht van de jury in andere wereldsteden, maakte duidelijk 
dat deze methode ongekend is en van een buitengewone ontwerpkwaliteit.
‘In de afgelopen 10 jaar viel mij de esthetiek in het Amsterdamse straatbeeld steeds vaker op,’ aldus Paul Mijksenaar.
‘ Het Puccini-handboek leest als een gebruiksaanwijzing maar met opvallend 
veel variatiemogelijkheden, ook voor bijzondere plekken zoals pleinen en parken.’

Exploded view detail bestrating ‘Puccini-methode’

Over de prijs
De Paul Mijksenaar Design for Function Award is bedoeld als erkenning voor 
vaak anonieme ontwerpen waarin bruikbaarheid voorop staat.
Eerdere winnaars van de prijs waren onder andere het fietsknooppuntensysteem (2013) en de IKEA-montage-instructies (2015).


Beeldmateriaal is te downloaden via : paulmijksenaaraward.com/pers
Aanvraag van het juryrapport via: foundation@mijksenaar.com