Paul Mijksenaar Award 2015

De Paul Mijksenaar Design for Function Award 2015 is toegekend aan IKEA voor hun gebruiksaanwijzingen. De oeuvreprijs voor functioneel design wordt uitgereikt tijdens het ‘Design for Function’ evenement op woensdag 11 november 2015 in Amsterdam.

‘IKEA is erin geslaagd een ongeëvenaard consistent en prachtig uitgevoerd oeuvre te scheppen. Dat oeuvre is al ruim dertig jaar niet alleen herkenbaar maar vooral effectief gebleken,’ aldus Paul Mijksenaar. ‘Daarin valt de inventiviteit op waarmee vele problemen overwonnen werden. In feite zijn het geen gebruiksaanwijzingen maar montage-instructies. Als het product eenmaal in elkaar zit, spreekt het gebruik voor zich.’

IKEA_Valgjord_©Inter-IKEA-Systems-BV
© Inter IKEA Systems B.V.

Paul Mijksenaar Award 2015
The Paul Mijksenaar Design for Function Award 2015 will be granted to IKEA, for its instruction manuals. This oeuvre award for functional design will be presented during the ‘Design for Function’ event on Wednesday November 11th 2015 in Amsterdam.

‘IKEA has managed to create an almost unparalleled, consistent and beautifully executed oeuvre. An oeuvre that, rather than being merely recognizable, has proven to be effective for more than 30 years,’ according to Paul Mijksenaar. ‘The inventiveness with which many problems have been overcome is remarkable.
Actually, IKEA doesn’t have instruction manuals, but assembly manuals. Once the item has been assembled, its use generally speaks for itself.’